Centrele de inovare digitală în Programul Europa Digitală. Un program de finanțare dedicat susținerii transformării digitale a economiei și societății europene

Centrele de inovare digitală în Programul Europa Digitală. Un program de finanțare dedicat susținerii transformării digitale a economiei și societății europene
Centrele de inovare digitală în Programul Europa Digitală. Un program de finanțare dedicat susținerii transformării digitale a economiei și societății europene

Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii Europene. Aceasta se va face prin susținerea dezvoltării unor domenii cheie, precum:

  • inteligența artificială (2,5 miliarde Euro),
  • calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC) (2,7 miliarde euro),
  • securitate cibernetică (2 miliarde Euro),
  • competențe digitale avansate (700 milioane Euro),
  • digitalizarea administrației publice și interoperabilitate (1,3 miliarde Euro).

Programul Europa Digitală are o propunere de buget de aproape 9,2 miliarde Euro.

Centrul European de Inovare Digitală (European Digital Innovation Hub – EDIH) definește centrul de inovare digitală astfel:
O entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiză tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;

Un centru european de inovare digitală poate fi format dintr-o organizație sau un grup de organizații, care oferă servicii complementare, cu obiective non-profit ce vizează susținerea procesului de transformare digitală la nivelul companiilor europene (în special IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie-small midcaps)

Conform propunerii de regulament privind instituirea Programului Europa Digitală, pentru a beneficia de finanțare (sub forma de granturi), centrele de inovare digitală contribuie la implementarea programului prin:

a) furnizarea de servicii de transformare digitală, inclusiv facilități de testare și de experimentare;
b) transfer de expertiză și know-how între regiuni, consolidând legăturile dintre centrele de inovare și companiile din diferite regiuni;
c) furnizarea de servicii tematice administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, în special servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitate cibernetică.
d) furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate.

Serviciile oferite de un centru de inovare digitală pot include:

Fiecare DIH trebuie să includă cel puțin una dintre tehnologiile digitale cheie susținute prin Programul Europa Digitală (Inteligență Artificială, Securitate cibernetică sau HPC), pornind de la resursele disponibile și de la nevoile industriei locale și ale sectorului public din regiune. Programul va oferi numeroase oportunități, cum ar fi cooperarea între hub-uri cu expertiză complementară, activități de tipul train-the-trainer, pentru a dobândi cunoștințe exhaustive în domeniu.

Deși activitatea la nivel regional este prioritară, DIH-urile (Digital Innovation Hubs) nu ar trebui să se limiteze la aceasta, ci să vizeze și clienți naționali, europeni și chiar la nivel mondial. Astfel, DIH-urile ar trebui să se asigure că reprezintă o referință pentru industria locală și pentru sectorul public din regiune în procesul lor de transformare digitală, motiv pentru care este esențial ca domeniul de expertiză să corespundă nevoilor locale, atât în ceea ce privește specificul economiei locale cât și în ceea ce privește obiectivele politice ale regiunii.

Digitalizarea administrațiilor publice ar putea reprezenta un punct de interes pentru centrele de inovare digitală. Hub-ul s-ar putea specializa în soluții digitale pentru guvernare, pe experimentarea aplicațiilor de Inteligență artificială sau blockchain utilizate în elaborarea politicilor publice sau pe asigurarea securității cibernetice a sistemelor.
Prin Programul Europa Digitală, finanțarea centrelor de inovare digitală se va realiză sub forma de granturi. Utilizarea altor tipuri de instrumente europene de finanțare este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite (ex. InvestEU Fund).

Programul Europa Digitală și Programul Horizon Europe vor fi aliniate din punct de vedere al strategiilor de implementare și al procedurilor de operare, în special în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță.

Procesul de selecție național

Luând în considerare calendarul negocierilor pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual, Comisia Europeană estimează că primul apel pentru membrii rețelei europene de centre de inovare digitală va fi lansat în ultimul trimestru al anului 2020.

În scopul constituirii rețelei europene de centre de inovare digitală, va fi organizată o procedură de selecție în două etape:

Într-o primă fază, va avea loc o selecție la nivel național. Numărul entităților din rețeaua europeană de centre de inovare digitală este proporțional cu populația statului membru, astfel încât România are posibilitatea să nominalizeze între 6 și 12 centre, care au trecut de procesul de selecție. Ulterior, va fi organizată o selecție la nivel european, în urma căreia entitățile selectate vor face parte din rețeaua europeană de DIH-uri.

Conform prevederilor Programului Europa Digitală, entitățile care doresc să participe la procesul de selecție ar trebui să îndeplinească următoarele criterii:

  • să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele de inovare digitală;
  • să aibă o capacitate de gestionare, personal și infrastructură adecvate;
  • să dispună de mijloacele operaționale și juridice pentru a aplica normele privind gestionarea administrativă, contractuală și financiară stabilite la nivelul Uniunii;
  • să ofere garanții financiare adecvate.

Pentru România, procesul de selecție la nivel național va fi organizat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în colaborare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Echipa care va evalua candidaturile depuse va fi formată din reprezentanți ai celor două instituții.

Mai multe detalii privind procesul de selecție vor fi afișate în timpul util pe site-ul (ADR).

După mijlocul lunii iulie a.c., ADR va organiza, în format online, o sesiune de informare pentru a discuta în detaliu aspectele relevante pentru procesul de selecție atât la nivel național cât și la nivel european.

Comenteaza cu profilul facebook

Distribuie articolul:

HPCinteligenta artificialaprogramul europa digitalasecuritate cibernetica
Constantin Furdu

Alte stiri de interes