Plagiat Bode – Comisia de Etică a UBB: ”Teza este profund viciată” Suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. Reacţia ministrului

Plagiat Bode - Comisia de Etică a UBB: ”Teza este profund viciată” Suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. Reacţia ministrului
Plagiat Bode - Comisia de Etică a UBB: ”Teza este profund viciată” Suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. Reacţia ministrului

Comisia de Etică a Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a stabilit că suspiciunile de plagiat legate de lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, ”se confirmă în marea lor majoritate”. ”În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, a transmis UBB Cluj. Potrivit sursei citate, ”abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”. Ministrul Lucian Bode anunţă că va merge înainte în instanţă, ”singura cale corectă şi legitimă pentru a tranşa acest caz care a depăşit nu doar limitele legii, dar şi ale raţiunii”.

Potrivit unui comunicat de presă postat, miercuri, pe site-ul Universităţii ”Babeş-Bolyai”, Comisia de etică a UBB a adoptat, luni, Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informaţii cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a lui Lucian Bode.

”Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate.  În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, arată sursa citată.

Astfel, în hotărâre se arată că ”există două tipuri de abateri de la normele de citare în teza analizată:

(1) Plagiat conform definiţiei din Legea 206/2004 – preluare de paragrafe de text (tradus din engleză sau direct din limba română) fără citare (prin note de subsol sau în text) sau plagiat prin preluare verbatim (cuvânt cu cuvânt) din limba română, fără parafrazare, a unor paragrafe întregi, ceea ce ar presupune încadrarea textului între ghilimele, chiar dacă este citată sursa. (…)

(2) Citare defectuoasă sau incorectă, în cazul traducerilor din engleză a unor bucăţi semnificative de text. Deşi sursa este indicată în nota de subsol, nu este clar delimitat textul preluat prin parafrazare minimă (rezultată din traducere) şi contribuţia proprie a doctorandului. De asemenea, există texte pe care autorul tezei le atribuie prin note de subsol surselor originale, însă fără precizarea că a consultat o sursa indirectă (prin folosirea cuvântului apud). În fine, există texte care sunt citate cu referire la un întreg articol, şi nu la pagina exactă de unde s-a preluat textul.

Conform Codului etic al Universităţii Babeş-Bolyai şi al practicilor academice internaţionale, confirmate de experţii cooptaţi, aceste abateri sunt considerate grave erori de citare, încadrate uneori sub umbrela extinsă a noţiunii de “plagiat”, şi care viciază substanţial corectitudinea lucrării de doctorat. Ele sunt repetate consistent pe parcursul lucrării, sugerând intenţia de mascare a absenţei contribuţiei originale. Lipsa delimitării textului citat faţă de contribuţia originală prin corp de text sau prin precizarea “traducerea autorului” are ca rezultat pagini întregi care constau în simple compilări de citate. Tabelele şi figurile reclamate sunt fie plagiate, fie citate incomplet”.

Comisia menţionează că există ”şi situaţii de citare corectă, cu parafrazare suficientă, în cazul cărora acuzaţia de plagiat nu se confirmă”, arătând că aceste exemple indică faptul că autorul avea cunoştinţă de practicile corecte de citare.

”În considerarea concluziilor de mai sus, Comisia reia concluziile din Hotărârea 7/2022 în sensul că: (1) Se confirmă şi alte abateri de la etica cercetării decât cele reclamate anterior şi analizate de Comisie – plagiat şi citare defectuoasă sau incorectă. (2) Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”, scrie în textul hotărârii, care poate fi consultat integral aici.

Totodată, Comisia a reiterat cerinţele legale şi de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare ştiinţifică: ”Conştientă de efortul continuu necesar pentru menţinerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-şi asuma cu bună credinţă analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării şi corectarea acestora cu maximă probitate profesională. Aşa cum am detaliat deja în comunicatul UBB disponibil aici, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoţite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează şi decide exclusiv în limitele sesizării. Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări ştiinţifice care respectă prezumţia de nevinovăţie în cadrul unei proceduri sancţionatoare”.

Potrivit sursei citate, Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunţa doar prin respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare ştiinţifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, şi ori de câte ori ele apar.  Nicio analiză nu este definitivă şi nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista şi alte abateri de la etică în acea lucrare.

De asemenea, în comunicat se arată că în prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat şi a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esenţă, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare şi s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii. În plus, pentru transparenţă, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susţinute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.”

Astfel, în urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare şi retragere a cărţii, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii.

”În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal şi obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competenţelor sale şi cu respectarea principiilor de drept şi va continua să se pronunţe în aceeaşi manieră dacă există şi alte sesizări. Comisiile de etică se pronunţă exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat şi CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calităţii şi contribuţiei originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întăreşte implicit, însă în mod substanţial, rolul şi responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea şi sancţionarea fraudei academice. UBB si Comisia adresează mulţumiri pentru participarea la analiză celor doi experţi cooptaţi, Prof. Dr. Corneliu Bjola şi Prof. dr. Alin Fumurescu. Comisia apreciază şi încurajează orice sesizări însoţite de dovezi care pot duce la sancţionarea şi corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări ştiinţifice”, mai scrie în  comunicat.

Reacția ministrului Lucian Bode după verdictul de plagiat

”Cu privire la hotărârea de astăzi a Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, fac următoarele precizări:

1. Este absolut uluitor demersul de analizare a unei lucrări redactate în 2018 folosind norme actualizate în 2020-2022. E un precedent extrem de periculos nu doar pentru lumea academică, dar și pentru principiile care guvernează statul de drept. Vorbim despre aplicarea retroactivă a unor norme, fapt care plasează sub același stigmat toate lucrările redactate înainte de 2022. Este o fractură logică și un demers absurd pe care nu îl poate accepta nimeni ca fiind valid sau legitim.

2. Metoda de citare folosită este în deplină concordanță cu standardele academice de la momentul susținerii tezei în 2018. Este o realitate pe care o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie. Sintagma „profund viciată” e o apreciere subiectivă a Comisiei, o judecată de valoare goală de semnificație academică, cât timp normele au fost respectate.

3. În ultimii ani, teza mea de doctorat a parcurs absolut toate etapele de analiză și a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare. Aceasta a fost verificată anti-plagiat de către Universitatea Babeș-Bolyai și de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), iar ambele instituții, în mod oficial, au certificat autenticitatea lucrării. Este o altă realitate pe care o voi aminti, public, de câte ori va fi necesar.

4. Procedural și legal, există cel puțin două probleme izbitoare:

• Conform legii, Comisia de Etică se poate pronunța doar în ceea ce privește soluționarea sesizărilor privitoare la abateri ale membrilor comunității universitare, iar eu nu sunt parte a acestei comunități, în mod evident, fapt confirmat de pct. 8 alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 2023 a Comisiei de Etică.

• Curtea Constituțională a clarificat inadmisibilitatea absolută a activității oricărei alte comisii de a reexamina cele stabilite de comisia de doctorat și validate de către CNATDCU. Ca atare, demersul Comisiei de Etică încalcă flagrant decizia Curții Constituționale.

Cu acțiunea pe care am deschis-o în instanță, vreau să mă asigur că legea este respectată, indiferent despre cine este vorba. Este un drept, dar și o obligație pe care o am ori de câte ori se încalcă legea.

Faptul că aceste atacuri concertate ale USR și ale sateliților săi asupra mea și asupra Partidului Național Liberal au devenit absurde, este evident pentru toată lumea. La fel de evidente sunt presiunile și atacurile la adresa Universității Babeș-Bolyai în toată această perioadă.

Regret faptul că Universitatea Babeș-Bolyai s-a grăbit să dea curs acestor presiuni, fără a aștepta soluția instanței de judecată.

Drept urmare, voi merge înainte, în instanță, pentru că este singura cale corectă și legitimă pentru a tranșa acest caz care a depășit nu doar limitele legii, dar și ale rațiunii.”

Comenteaza cu profilul facebook

Distribuie articolul:

comisia de etica babes plagiat bode plagiat bode confirmat teza bode viciata
Mihnea Tudor
Mihnea Tudor este unul dintre jurnaliștii care publică articole pe site-ul stiripescurt.ro, cu o experiență de peste 7 ani în presa, pe domenii diverse, de la politica, externe, eveniment, sport etc.

Alte stiri de interes