Recomandate Tehnologie

Smart REGION – Construcția Unificată a Regiunilor de Dezvoltare. Cadrul Strategic și Funcțional de Dezvoltare al Regiunilor Inteligente

Smart REGION – Construcția Unificată a Regiunilor de Dezvoltare. Cadrul Strategic și Funcțional de Dezvoltare al Regiunilor Inteligente
Smart REGION – Construcția Unificată a Regiunilor de Dezvoltare. Cadrul Strategic și Funcțional de Dezvoltare al Regiunilor Inteligente

Prezentare

Smart City este un concept care implementeaza tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) si IoT în infrastructurile orasului, pentru monitorizarea acestora și dezvoltarea de servicii urbane bazate pe date. 

Analizând drumului parcurs de diferite orașe inteligente, care au adoptat conceptul Smart City, constatăm că acestea s-au concentrat mai mult pe dezvoltarea inteligentă a unor infrastructuri specifice și nu pe o construcție unitară care să cuprindă toate dimensiunile orașului.

De asemenea, atât în interiorul orașelor, cât și la nivel de regiune, apare problema corelării și fuzionării, la nivel de date, a implementării proiectelor inteligente, astfel încât să obținem o imagine în spațiu complet a orașului, într-un mediu virtual, cu furnizarea de servicii publice inteligente.

Prin urmare, din analiza construcției functionale și a aplicațiilor Smart City utilizate până în prezent de diferite comunități, putem structura un concept logic și funcțional comun, partajabil și integrat pentru adminstrații care să conecteze orașe și infrastructuri transfrontaliere, la nivel de regiune. 

Apoi, pe baza acestei viziuni, poate fi construită o platformă de portal unificată, care să cointereseze diferiti stakeholderi cum ar fi sectorul de business, cel administrativ și cetățeni, o platformă ce poate fi partajată și utilizată de orașe și autorități administrative diferite, să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunilor, având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR). 

Prin constructia unei platforme comune Smart Region, care să comunice cu platforme Smart City ale orașelor sau comunităților, din interiorul și exteriorul regiunii, vom reuși să eliminăm barierele tehnologice și de date dintre diferite sisteme inteligente ale regiunii, evitând astfel investiții financiare redundante. 

Mai exact, la nivelul administratiei publice din România, SMART REGION face trecerea de la conceptul de „insulele informaționale” la „schimbul de informații și interconectare”.

1. Introducere

Dezvoltarea continuă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) a condus, la progrese privind informatizarea urbană, ceea ce a permis tehnologiei informației să devină un mijloc și un instrument eficient pentru guvernanța urbană, dând naștere în cele din urmă conceptului de Smart City.

Odată cu implementarea conceptelor de tehnologie, inovație și partajare în procesul de dezvoltare regională, s-au creionat șase domenii cheie ale unei regiuni inteligente:

1. economie digitală;
2. oameni inteligenți;
3. guvernare inteligentă;
4. mobilitate inteligentă;
5. mediu inteligent ;
6. trai inteligent. 

Prin urmarare conceptul Smart Region a devenit o alternativă la modelul tradițional de planificare strategică regională, fiind un mod nou de realizare a planificării, managementului și serviciilor publice prin utilizarea:

– (IoT);
– cloud computing;
– informații geospatiale. 

Un oraș este un sistem de sisteme. În consecință, o regiune care înglobează mai multe orașe și comunități devine un sistem mult mai complex cu nevoi care depășesc metodele de soluționare ale orașelor.

În acord cu conceptele de dezvoltare regională ale Uniunii Europene, stabilirea unui cadru strategic de dezvoltare unitară și integrată de tip Smart Region bazat pe tehnologia inteligentă, conectează orașele inteligente între ele și formează oameni inteligenți, astfel încât să fie valorificate avantajele competitive ale regiunii.

Pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare ale administrației publice, mediului de afaceri și ale cetățenilor săi, toate sistemele dintr-o Regiune de Dezvoltare ar trebui:

– să comunice permanent între ele;
– să împărtășească și să utilizeze resursele în comun, rapid și la timp. 

1.1 Principalele probleme ale proiectelor inteligente regionale:

Diferitele proiectele inteligente din domenii specifice au de obicei caracteristicile unui monopol de resurse și o independență reciprocă, ceea ce duce la următoarele probleme:

1) Incapacitatea de a garanta coerența datelor publice și baza spațială pentru diferite proiecte inteligente din regiune;
2) incapacitatea de a realiza partajarea și integrarea diferitelor sisteme sau date inteligente din orașele inteligente din cadrul regiunii;
3) Imposibilitatea de a garanta continuitatea diferitelor implementări inteligente ale unui proiect datorită punctelor de vedere diferite ale implementatorilor;
4) Dificultăți în a realiza echilibrul între diverse părți interesate (cetățeni, administrație publică și companii).

SOLUȚIE: ​​

Dezvoltarea unui Cadru logic si funcțional comun, partajabil și integrat cu stabilirea elementelor cheie în construcția Regiunii Smart.

Pe baza acestui cadru, trebuie construită o platformă de portal unificată, adecvată mai multor domenii de utilizare, precum autorități, cetățeni și afaceri, precum și pentru aplicații comune, personalizate și alte tipuri de aplicații.

Utilizarea acestui cadru strategic și a platformei Smart Region, asigură o mai bună monitorizare a infrastructurilor mari regionale și fructifică avantajele digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al administrațiilor locale și centrale.

De asemenea reușește să eficientizeze utilizarea infrastructurii hardware si software prin accesarea în comun a resurselor și unificarea proiectelor la nivel de date, pe o bază spațială comună.

2. Aspecte socio-tehnice ale Regiuniilor Inteligente

2.1. Structura funcțională a Smart Region

Pentru a înțelege necesitatea construirii unei platforme inteligente la nivel de regiune, trebuie să înțelegem care este structura tehnologică și domeniul de aplicare a platformelor Smart City și rolul lor în dezvoltarea urbană.

Din punct de vedere conceptual, o regiune inteligentă este alcătuită din trei straturi:

– Stratul de Infrastructură;
– Stratul de Date;
– Stratul de Servicii.

Din punct de vedere socio-tehnic, o regiune inteligentă este structurată pe următoarea arhitectură:

1) infrastructură software și hardware;
2) analize și date spațio-temporale;
3) sisteme de platforme cloud;
4) aplicații.

2.2 Analiza aspectelor socio-tehnice care conduc la inteligența colectivă.

1) Infrastructura software și hardware:

Infrastructura software și hardware este o parte esențială pentru construcția unui Smart City și bază pentru construcția inteligentă a regiunii. Are diferite sisteme avansate de monitorizare și senzori inteligenți integrați în infrastructura fizică. Cu ajutorul lor putem realiza colectarea și evaluarea datelor în timp real, oferind stratul suport pentru extragerea datelor. Ulterior, datele sunt transformate în informații, iar pe baza informațiilor autoritățile pot lua decizii.

Pentru a produce inteligență colectivă, un Smart Region este o structură care utilizează interconexiunile dintre infrastructurile orașelor/comunităților:

1. Infrastructura fizică;
2. Infrastructura TIC;
3. Infrastructura socială;
4. Infrastructura de business.

Regiunile inteligente sunt un model de dezvoltare care folosesc rețelele sociale, economice și tehnice și tehnologia informației moderne pentru:

– a îmbunătăți atractivitatea și competitivitatea orașelor/regiunilor;
– a realiza o dezvoltare urbană durabilă;
– a îmbunătăți calitatea vieții rezidenților și vizitatorilor.

2) Analize și date spațio-temporale:

Odată cu dezvoltarea sistemelor avansate de monitorizare și a senzorilor inteligenți, diversele operațiuni urbane generează o cantitate foarte mare de date din transport, administrație, întreprinderi. 

Astfel,

 • datele spațio-temporale cu caracteristicile locație și timp, au devenit active importante pentru o regiune, jucând un rol crucial în construcția și dezvoltarea de regiuni inteligente și pot fi utilizate prin;
  • Instrumentare, permite captarea și integrarea datelor din lumea reală prin operațiuni;
  • Interconectare, permite integrarea datelor obținute din instrumentare;
  • Inteligența, prelucrarea datelor prin utilizarea unor perspective noi ce duc la decizii și acțiuni care pot crea valoare adăugată tangibilă. 
 • Analiza și utilizarea eficientă a Big Data sunt un factor cheie pentru succesul în domeniul regiunii inteligente.

3) Sistemul de platforme cloud:

Din perspectiva platformelor cloud, o regiune inteligentă reprezintă un sistem care conectează date și utilizatori și include informații spațio-temporale, cloud computing, IoT. Este un sistem ce servește ca mijlocitor pentru alte servicii de schimb de informații, schimb și coordonare și furnizează servicii pentru aplicații inteligente. 

Construirea unei platforme flexibile și eficiente între sursele de date și aplicații este cheia pentru realizarea Smart REGION.

Ca o regiune să fie inteligentă, este necesar să integrăm sistemele sale, pentru a oferi servicii eficiente cât mai flexibil și în timp real. Platforma Smart Region oferă un nivel comun de utilizare și gestionare a informațiilor din mai multe orașe/comunități sau sisteme inteligente din aceeași regiune. 

4) Domenii de aplicare:

Obiectivul unei Regiuni Inteligente este acela de a forma domenii inteligente comune, bazate pe cerere și în spațiu lărgit, care să fie independente sau mai puțin dependente de oameni, incluzând:

– economie inteligentă;
– oameni inteligenți;
– guvernare inteligentă;
– mobilitate inteligentă;
– mediu inteligent;
– trai inteligent. 

Având o bază spațio-temporală comună a regiunii, aceste domenii inteligente de aplicare se pot combina între ele.

2.3 Aplicații ale Regiunilor Inteligente și neajunsuri

Fiind una dintre cele mai eficiente soluții de dezvoltare regională, Smart Region este opțiunea strategică pentru țările care urmăresc dezvoltarea teritorială, în contextul dezvoltării durabile și echilibrate a regiunii.

Însă în România, lipseste un cadrul strategic care să poată integra într-un concept de nivel superior toate sistemele inteligente din orașe și comunități. 

În general, problemele cu care se confruntă Regiunile Inteligente de Dezvoltare sunt următoarele:

1. Lipsa unei viziuni comune privind modul de construcție a regiunii inteligente;

2. Construcția de proiecte inteligente pe diferite domenii din cadrul regiunii și chiar a aceluiași oraș nu este uniformă și are neconcordanțe în:

a. Stabilirea unor standarde de date de referință;
b. Referințe spațio-temporale de date;
c. Tehnologie de procesare publică;
d. Întârzieri de la entități ce dețin monopolul resurselor.

Aceste entități produc probleme la diverse proiecte inteligente, datorită intârzierilor privind partajarea și integrarea. 

Obiectiv Smart Region

Pentru a obtine cu adevărat o regiune inteligentă, este necesar să se integreze toate sistemele și să se obțină comunicarea reciprocă și fuziunea între sistemele regionale, împărtășind și utilizând serviciile reciproc, în timp util, precis și rapid. (Figura 1)

Soluție

Pentru a obține acest deziderat, este necesar:

 • Crearea unui cadru și a unei platforme conceptuale comune, partajabile și integrate pentru regiunea de dezvoltare inteligentă, care să realizeze:
  – partajarea și fuziunea diferitelor proiecte inteligente ale orașelor;
  – echilibrarea cerințelor diferitelor părți interesate (guvern, autorități locale, public și întreprinderi) și niveluri diferite de utilizatori.

Figura 1. Schema situației regionale existente și a soluțiilor unificate.

3. Construcția Unificată a Comunităților Inteligente.

3.1. Cadrul conceptual general Smart Region

Regiunea inteligentă este un sistem centrat pe:

– comunicarea informațiilor;
– tehnologii informaționale geospațiale.

Ea utilizează o serie de tehnologii și aplicații cheie în construcția, operarea, serviciul oferit și gestionarea informatizării urbane regionale. 

Tehnologiile cheie includ:

– date mari;
– senzori inteligenți;
– rețele de comunicare de generație viitoare;
– cloud computing;
– realitate virtuală;
– inteligență artificială;
– informații spațio-temporale;
– alte tehnologii noi. 

Domeniile de aplicare implică diferite aspecte ale administrațiilor, serviciilor de urbanism, planificare, securitate publică, protecția mediului, transport, energie, agricultură, deșeuri, construcții, evidența populației, educație, turism și afaceri, care sunt căi tehnologice cruciale pentru dezvoltarea cuprinzătoare și coordonată a regiunii prin operațiuni integrate și tehnologia informației.

Bazat pe înțelegerea conceptului de Smart City și pentru a realiza un model Smart Region partajabil si integrat și pentru alte regiuni, în realizarea proiectelor inteligente trebuie tratată inconsecvența:

– datelor;
– informațiilor geografice spațiale;
– tehnologiei.

Un sistem conceptual comun, partajabil și integrat, care integrează și reorganizează elementele cheie de bază ale unei regiuni inteligente, pornind de la aspectele datelor, tehnologiei și procesării spre o aplicație cu mai multe părți interesate, este format din: (Figura 2)

– stratul de detectare,
– stratul de rețea,
– stratul de calcul și facilitatea de stocare,
– stratul bazelor de date publice,
– stratul platformei de informații publice,
– stratul de aplicații
– stratul de utilizatori, precum și
– sistemul de asigurare a securității cibernetice;
– sistemul de standarde și politici publice.

Figura 2. Cadrul strategic si funcțional al regiunii inteligente.

3.2 Straturile și substraturile cadrului funcțional

• Stratul de Infrastructură

 • Infrastructura Fizică
  • Infrastructura tehnică;
  • Infrastructura socială;
  • Infrastructura de mediu;
  • Infrastructura economică;
  • Infrastrucutura administrativă;
 • Infrastructura Software si Hardware
  • Stratul de senzori – realizează o detecție integrată de date a spațiului aerian urban, a spațiului exterior și a solului.
  • Stratul de rețea – realizează transmiterea diferitelor tipuri de informații.
  • Facilitățile de calcul și de stocare se referă la facilitățile de mediului cloud computing pentru calculul și stocarea datelor și informațiilor obținute. 

• Stratul de Date

Date Spațio-Temporale

 • Baza de date publică este baza de date pentru construcția unificată a regiunii inteligente, ce oferă o bază de date unificată și un punct de referință pentru partajare și conectare în regiunea inteligentă, pentru:
  • datele sectorului administrativ;
  • date privind mediul de afacer;
  • datele operațiunilor sociale;
  • diferite tipuri de date de detectare inteligentă.
 • Platforma de informare publică transformă în principal datele spațio-temporale, de infrastructură și alt conținut, în servicii și resurse informaționale care pot fi partajate și schimbate. 

Aceste servicii și resurse de informații sunt accesibile autorităților, publicului și întreprinderilor, construind astfel o platformă comună care susține integrarea și agregarea diferitelor resurse și distribuirea deschisă a serviciilor. 

• Stratul de Servicii

Domeniile de Aplicare

 • Stratul de aplicații. Oferă servicii de aplicații pentru trei domenii: administrație, public, business. 

Pentru a îndeplini diversele servicii furnizate de platforma de informații publice, stratul de aplicații realizează extragerea serviciilor și încapsularea aplicațiilor orientate pe domenii, oferind servicii comune specifice și suport tehnic în cadrul domeniilor și deservind complet diferitele aplicații de domeniu ale regiunii inteligente. 

 • Stratul de utilizator. Prin selectarea directă a aplicațiilor din stratul de aplicații, putem servi direct mai multe domenii, inclusiv guvernul, publicul și întreprinderile, precum și utilizatorii generali, personalizați și de alt nivel. 

Acest substrat este componenta finală a construcției cadrului strategic și funcțional Smart Region și asigură echilibrul între diferitele părți interesate.

REZUMAT

Definirea unui cadru conceptual Strategic și funcțional are o importanță crucială pentru construcția unificată a regiunii smart. 

Cheia pentru asigurarea partajării și fuziunii proiectelor inteligente individuale dintr-o regiune, în vederea realizării lor unificate, constă în:

– construcția bazelor de date;
– realizarea platformelor.

Mai precis, la construcția de platforme de date spațio-temporale.

Platforma de date spațio-temporală este o componentă cheie in construcția regiunii inteligente;

 • Este o resursă de informații fundamentale și un intermediar pentru alte aplicații de colaborare și schimb de informații;
 • Oferă o bază spațiotemporală pentru alte informații într-un mediu format din timp și spatiul tridimensional, realizând astfel planificarea, structurarea, analiza și luarea deciziilor printr-un mediu spațio-temporal unificat.

4. Analiza Stratului de DATE

4.1. Date spațio-temporale

Colectarea, prelucrarea și extragerea datelor mari reprezintă o parte importantă a construcției regiunii inteligente. Analiza datelor și Data Mining poate ajuta factorii de decizie să formuleze politici adecvate și responsive pentru a facilita o mai bună guvernare regională. 

Prin rezumarea studiilor asupra datelor spațiotemporale în construirea comunităților inteligente, se disting patru domenii majore pentru gestionarea datelor mari spațiotemporale:

 1. agregarea resurselor;
 2. prelucrarea spațială;
 3. motorul de date;
 4. sistemul de management distribuit. 

Aceste patru domenii formează un sistem complet, de la achiziția de date, agregarea și procesarea, gestionarea datelor și analiza minieră bazată pe inteligența artificială.

Conținutul principal al datelor spațio-temporale

Agregarea resurselor:

Aplicarea TIC în construcțiile urbane a făcut posibilă achiziția de date mari. 

Aceste date pot fi:

 • – Date spațio-temporale de bază (de exemplu, date limită administrativă și date toponimice);
 • – Date tematice comune (de exemplu, date despre populație și date socio-economice; datele tematice comune sunt derivate din schimbul de informații între diferite instituții);
 • – IoT în timp real (date de detectare, de exemplu, date video de monitorizare a traficului) ;
 • – date de accesare a Internet-ului pe crawlere (de exemplu, date Weibo și Wechat). 

Aceste date formează resurse de date spațio-temporale care sunt integrate sub și supra – teran, interior și exterior, virtual și real. 

Având drept bază aceste patru tipuri de date, diverse părți interesate pot completa cu alte date tematice necesare construcției inteligente a orașului în funcție de nevoile lor.

Prelucrarea spațială:

Prelucrare spațială este o funcșie ce poate rezolva eficient problemele de inconsistență în diferite formate și standarde de date de bază, între sistemele inteligente.

Prin urmare, înainte de analiza datelor (Data Analysis), diferite date trebuie:

 • – unificate la informațiile de referință spațială unificate, (formatarea); 

Mai mult de 80% din datele din orașe sunt legate de locația geografică și este necesar să se efectueze:

 • – Procesarea spațializării tuturor datelor prin potrivirea adreselor toponimice și a spațiului de referință. 

Motorul de date:

Prin motorul de date, se poate stabili un model de informații în spațiu complet, pentru a realiza gestionarea integrată a datelor supra și subterane, interioare și exterioare, virtuale și reale și date spațio-temporale în timp real și pentru a depăși problemele de stocare și accesare ineficiente, a datelor spațiotemporale. 

Motorul de date îi ajută pe utilizatori să apeleze on-line datele spațio-temporale.

Management și analiză distribuită:

Este un proces dinamic care presupune efectuarea de analize complexe pe date și obținerea unei serii de tipare.

Pe această bază, predicția și deducerea statului urban sunt realizate prin simularea procesului spațiotemporal și alte metode pentru a oferi sprijin pentru luarea deciziilor comunitare inteligente. 

Construcția acestei funcții poate asigura, de asemenea, stocarea și regăsirea datelor mari, integrarea diferitelor tipuri de baze de date, monitorizarea în timp real a stării de funcționare a fiecărui nod de stocare și reglarea dinamică a echilibrării sarcinii.

Stabilirea unui sistem de gestionare a datelor spațio-temporale poate aborda în mod eficient problemele de incoerență și partajare a datelor, astfel;

 1. garantează coerența datelor publice și a bazei spațiale pentru diferite proiecte inteligente din același oraș;
 2. garantează o bază de date unificată pentru partajarea și conectarea diferitelor proiecte inteligente.

4.2. Platforma Cloud

Schimbul de informații este o componentă importantă pentru realizarea dezvoltării integrate a regiunii inteligente. Platforma de informare publică este o platformă media pentru distribuire și schimb de informații urbane. 

Realizează:

– ambalarea resurselor orientate către servicii, în stratul de calcul și de depozitare.

și oferă:

– resurse de date publice;
– interfețe de dezvoltare;
– modele funcționale și cunoștințe miniere,

Oferă astfel, servicii de asistență pentru substraturile de aplicații și utilizator. 

Tehnologiile esențiale pentru construcția acestei platforme sunt:

 • arhitectura orientată către servicii;
 • realitate virtuală și augmentată;
 • construcția de platforme personalizate.

În cadrul strategic și funcțional Smart Region, platforma de informare publică se află între baza de date publică și aplicații.

Datele spațio-temporale sunt strâns conectate cu platforma cloud de informație spațio-temporală,

Compoziția centrului platformei cloud include șase părți:

 • Motorul de date, împinge serviciul de date către platforma cloud informațională spațiotemporală.
 • Motorul de servicii, este definit ca un hub de conexiune care realizează încărcarea, înregistrarea și publicarea altor resurse.
 • Motorul de toponimie, poate implementa spațializarea online a datelor tematice, care servește ca o punte de legătură între informațiile spațiale și alte informații, realizând astfel poziționarea precisă a datelor mari în modelul informațional în spațiul complet.
 • Motorul fluxului de afaceri, efectuează în principal activitatea de afaceri folosind modele adecvate pentru a realiza procesarea automată a proceselor de afaceri.
 • Motorul de cunoștințe, implementează analiza online de date mari, care oferă instrumente de analiză a datelor mari cu diferite niveluri de capabilități pentru a realiza minarea profundă a datelor și a dobândi cunoștințe valoroase.
 • Sistemul de servicii cloud implementează diferite funcții prin vizualizare.

Platforma cloud este mijlocul care oferă servicii pentru diverși utilizatori. Conform diferiților utilizatori, sunt incluse trei tipuri de platforme:

 1. Platforma generală – oferă în principal servicii pentru integrarea informațiilor spațio-temporale din toata regiunea.
 2. Platforma specializată – este orientată către solicitările de lucru a regiunii pentru integrarea mai multor planuri.
 3. Platforma publică – oferă informații disponibile publicului despre înregistrările imobiliare, sănătate, realizând cu adevărat furnizarea de servicii informatizate.

Ea reflectă în principal conceptul de serviciu de „informație, orientat către cunoștințe și comoditate”.

Înființarea platformei cloud poate aborda în mod concret următoarele probleme:

 1. garantează coerența în diferite implementări inteligente ale proiectului regional, datorită punctelor de vedere diferite ale implementatorilor.
 2. garantează echilibrul între diferiți stakeholderi. 

Platforma unificată Smart Region reprezintă un strat tehnologic pentru schimbul de informații între diferite orașe și sisteme inteligente, prin utilizarea de tehnologii inteligente comune.

4.3. Moduri de aplicații pentru Platforma Unificată Smart Region

Construcția platformei unificate spațiotemporale în cloud, vine în întâmpinarea nevoilor diferiților utilizatori în derularea de proiecte inteligente dintr-o regiune, oferind servicii atât lor, cât și unei varietăți de alți utilizatori finali. În sistemul de regiune inteligentă, stratul de aplicație și stratul de utilizator sunt inseparabile. 

În ceea ce privește utilitatea pentru regiunea smart, accentul se pune în principal pe modul de a servi mai bine diferitelor tipuri de utilizatori din stratul de utilizatori, precum departamente naționale, mediul de afaceri, sectorul administrativ local/regional și publicul. Concret, aplicațiile pentru departamentele naționale implică în principal fuziunea ridicată a informațiilor în diferite administrații, infrastructuri și orașe, precum și partajarea și cooperarea cu alte regiuni. 

Tot în zona platformei se pot implementa aplicațiile pentru mediul de afaceri care implică în principal valoare adăugată, inovație și dezvoltare.

Platforma unificată Smart Region este în măsură să răspundă nevoilor de bază ale stratului de aplicații și construcția rapidă a sistemelor tematice solicitate de departamente, întreprinderi, instituții publice și cetățeni. 

5. BENEFICII

5.1. Evaluarea implementării cadrului strategic și funcțional

Construcția unei platforme comune Smart Region are următoarele avantaje:

1. În ceea ce privește Utilizarea Datelor:

– integrează în mod eficient datele despre resurse care au fost dispersate în diverse departamente administrative din diferite orașe;
– instituie un sistem de partajare și schimb de informații la nivelul regiunii, intersectoriale, bazat pe o fundație spațială unificată;
– îmbunătățește nivelul serviciilor publice;
– realizează un management inteligent al operațiunilor regionale și inter-regionale;
– elimină eficient barierele de date și tehnologice dintre sisteme, îmbunătățind semnificativ schimbul de informații prin utilizarea unei tehnologii unitare, conducând la un management integrat.

2. În ceea ce privește beneficiile socio-economice:

 • Previne investițiile financiare redundante. Conduce la economii de costuri și produce beneficii economice semnificative pentru bugetele locale. Elimină achizițiile de date duplicat făcute de autorități la crearea de platforme Smart City, sau la proiecte individuale.

3. În ceea ce privește Infrastructura software și hardware:

 • Eficientizează infrastructura hardware și software. Permite tuturor departamentelor să stocheze cantități mari de date și să utilizeze tehnologii comune în centrul cloud, comparativ cu cazul în care fiecare departament achiziționează programe individuale și echipamente hardware pentru funcționare separată.
 • Reducerea timpului de implementare. Reduce timpul utilizat pentru achiziția tradițională a platformelor Smart City, oferind suport pentru acest lucru. Oferă întreaga arhitectura Smart pentru departamente, comunități și orașe ce derulează proiecte bazate pe date, reducând timpul și costurile de implementare.
 • Bază stiințifică referitor la dezvoltarea regională și locală. Oferă o bază reală pentru cercetarea știintifică, bazată pe date concrete și analize multistructură pentru monitorizarea infrastructurilor mari, inovare, management strategic și integrat al acestora, planificare regională, dezvoltare economică și anticiparea dezastrelor. Este spațiul perfect pentru dezvoltarea de proiecte comunitare trans-naționale și europene cu implicarea mediului academic și științific.

6. Concluzii

Construcția unei regiuni inteligente, având la bază un cadru strategic și funcțional bazat pe Tehnologia Informației și Comunicării și IoT, implementat la nivel de comunități extinse de oameni, reprezintă partea aplicată a viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii.

Promovează inteligența diferitelor infrastructuri funcționale din interiorul regiunii realizând conectarea și fuziunea acestora într-o structură tehnologică comună, ce poate fi partajată și distribuită și altor regiuni.

Utilizarea platformei de portal unificată ce permite aplicații comune sau personalizate, servește în mod ideal diferitelor părți implicate în dezvoltarea regională, precum administrații publice, mediul de business și cetățeanul și poate aborda anumite probleme cheie pentru regiune în domenii precum transportul, mediul, migrația, evidența populației, resursele de apă, siguranța cetățeanului, energii regenerabile, managementul deșeurilor, etc..

Realizată din perspectiva distribuirii și integrării informației, reușește să contribuie la reducerea barierelor dintre diferite sisteme inteligente, garantând schimbul de informații între departamente.

Prin abordarea de tip socio-tehnic a dezvoltării regionale și teritoriale se permite intensificarea tehnologiilor cheie centrate pe baze de date spațiotemporale și platforme cloud utilizate în comun, asigurând un suport pentru conducerea strategică unitară a dezvoltării regionale.

Contribuie la economii financiare evitând investiții redundante în interiorul fiecărui oraș și asigură stratul suport pentru conectarea cu alte regiuni naționale, precum și cu regiuni inteligente din cadrul comunității europene, utilizând standarde și politici de date comune, putând fi o bază pentru impulsionarea economiei digitale.

Platforma Smart Region acoperă toate sectoarele economiei și ale sectorului public, fiind componenta tehnologică ideală pentru stimularea economiei digitale.

Implementarea conceptului Smart Region oferă o bază strategică inteligentă pentru includerea măsurilor și proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare, indiferent de sursele de finanțare și de beneficiari, în vederea;

 • Dezvoltării (urbane şi rurale) durabile;
 • Consolidarea competitivităţii regionale;
 • Reducerea disparităţilor intra-regionale.

Alte știri de interes

De ce se trag 21 salve de tun de Ziua Marinei?

Gloria Pascu

România, răspuns ferm față de avertismentele Rusiei: Măsuri conforme cu angajamentele internaționale

Saghin Cristian

Bilanț uriaș al infectărilor cu coronavirus în România – 14 august 2020

Gloria Pascu

FCSB lovită de coronavirus: patru jucători, infectați

Saghin Cristian

Halep a scăpat: nu s-a accidentat, ci au fost probleme cu mușchii. Declarațiile de după meciul doi de la Praga

Gloria Pascu

Prelungirea stării de alertă, pe masa Guvernului Orban

Mihnea Tudor

Klaus Iohannis, despre moţiune: O măsură populistă, electoralistă, fără rost

Saghin Cristian

Marcel Ciolacu, amenințare fără precedent: Acasă sau la pușcărie. Când depune, oficial, moțiunea de cenzură

Mihnea Tudor

Surface Duo – Primul telefon pliabil Microsoft, mai ieftin decât alternativele de la Samsung

Gloria Pascu

Acest site folosește cookies. Nu colectăm date personale. Acceptă »